Anasayfa / Personel Alımları / Maliye Bakanlığı 300 Kamu Personeli Alımı 2017 duyurusu yayınlandı

Maliye Bakanlığı 300 Kamu Personeli Alımı 2017 duyurusu yayınlandı

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre kuruma 300 kamu personeli alınacak. Alıma ilişkin duyurunun yayınlanmasının ardından adaylar kolları sıvadı.

Son 3 aylık süre içerisinde bir çok devlet kurumuna çok sayıda personel alımı yapıldı. Başta FETÖ darbe girişimi sonrası kurumlardan yapılan ihraçların ardından boş kalan kontenjanların doldurulması olmak üzere bir çok sebep bu duruma etki etti. Şimdilerde ise Maliye Bakanlığı ve bünyesindeki kurumlara çok sayıda personel alımının yapılacağı konuşuluyor. Kurum tarafından 300 personelin işe alımına ilişkin kesin duyuru ise henüz yayınlandı.

300 PERSONEL ALIMI KESİNLEŞTİ

2015 veya 2016 senelerinde alınmış olan KPSSP40, P54 ve P7 türlerinden en az 80 puanlar bu alıma başvurabilecekler. İİBF bölümleri, Hukuk, Siyaset, Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak şartı da bulunuyor. Ayrıca başvuracak erkek adayların askerliklerini tamamlamış olmaları veya muaf durumda olmaları gerekmektedir.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I    – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

–    Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

–    Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 300 adet.

–    KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerindeysepıion Kamu Personeli Seçme Sınavının;

KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

–    Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

II    – SINAV TARİHİ VE YERİ:

–    Giriş Sınavının yazılı bölümü 03-04 Haziran 2017 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara’da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır.

–    Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) resmi intenet sitelerinde yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

–    Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve aday numaralarının, sözlü sınavın yerinin ve tarihinin yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi intenet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

III    – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

–    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

Tavsiye :  Maliye Bakanlığı 2017 yılı 300 memur alımı başvuruları

–    Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

–    5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

–    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

–    En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

–    Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

–    Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

–    04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3’üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1500 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

–    Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

–    Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

IV    – SINAV BAŞVURUSU:

–    Başvurular 24 Nisan 2017 Pazartesi günü başlayıp 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17:30’da sona erecektir.

–    Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının resmi intenet sitesindeki Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar intenet sitesinde yer almaktadır.

–    Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

–    08 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat: 17:30’a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemime ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

–    5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir